Language: ChineselineEnglish

TAGS

 • Silane coupling agent,3-Methacryloxypropyltrimetho

  Silane coupling agent,3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane,3-Trimethoxysilyl-propyl-methacrylate,[3-(Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilane​,Wacker GF 31,Dow Corning Z-6030/OFS-6030,Shin-Etsu KBM-503

 • Silane coupling agent Z-6030,OFS-6030,Chemical Nam

  Silane coupling agent Z-6030,OFS-6030,Chemical Name: Methacryloxypropyltrimethoxysilane,3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane CAS No.: 2530-85-0 EINECSNo.: 219-785-8 Formula: C10H20O5Si

 • Silane coupling agent A-174,Chemical Name: Methacr

  Silane coupling agent A-174,Chemical Name: Methacryloxypropyltrimethoxysilane,3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane CAS No.: 2530-85-0 EINECSNo.: 219-785-8 Formula: C10H20O5Si

 • Silane coupling agent KH-570,Chemical Name: Methac

  Silane coupling agent KH-570,Chemical Name: Methacryloxypropyltrimethoxysilane,3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane CAS No.: 2530-85-0 EINECSNo.: 219-785-8 Formula: C10H20O5Si

 • Silane coupling agent KBM-503,Chemical Name: Metha

  Silane coupling agent KBM-503,Chemical Name: Methacryloxypropyltrimethoxysilane,3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane CAS No.: 2530-85-0 EINECSNo.: 219-785-8 Formula: C10H20O5Si